Stramanätverket

Stramanätverket bildades formellt 2011, som en frivillig sammanslutning av alla landstingens Stramagrupper. Ett av huvudsyftena var att kunna bibehålla Stramas gamla hemsida (som etablerades redan 1998) i drift, när det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag överfördes till Smittskyddsinstitutet 2010 (från 2014 ingående i Folkhälsomyndigheten).

Stramanätverket har som övergripande syfte att verka för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens. En viktig del i detta är att underlätta ett snabbt utbyte av idéer och arbetsmodeller mellan Stramagrupperna i landet, och hemsidan har varit och är då betydelsefull.

Stramanätverket leds av ett arbetsutskott, AU, som består av:

Hans Fredlund, Örebro - ordförande
Stephan Stenmark, Umeå - vice ordförande
Lars Blad, Härnösand
Eva Melander, Malmö
Astrid Lundevall, Stockholm
Göran Günter, Uppsala

Stramanätverkets stadgar

Protokoll årsmöte 2011
Protokoll årsmöte 2012
Protokoll årsmöte 2013
Protokoll årsmöte 2014

Övriga mötesanteckningar:
121024 Anteckningar från Stramanätverket
131024 Anteckningar från Stramanätverket
141023 Anteckningar från Stramanätverket

 

Övrig formalia:
Registreringsbevis för varumärke.pdf
Skatteverket.pdf
Bekräftelse angående ändring varumärke.pdf
Strama:s remissvar på "Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.
Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan."


 

 


Senast ändrad: 2015-05-04