Stramanätverket

Stramanätverket bildades formellt 2011, som en frivillig sammanslutning av alla landstingens Stramagrupper. Ett av huvudsyftena var att kunna bibehålla Stramas gamla hemsida (som etablerades redan 1998) i drift, när det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag överfördes till Smittskyddsinstitutet 2010 (från 2014 ingående i Folkhälsomyndigheten).

Stramanätverket har som övergripande syfte att verka för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens. En viktig del i detta är att underlätta ett snabbt utbyte av idéer och arbetsmodeller mellan Stramagrupperna i landet, och hemsidan har varit och är då betydelsefull.

Stramanätverket leds av ett arbetsutskott, AU, som består av:

Hans Fredlund, Örebro - ordförande
Stephan Stenmark, Umeå - vice ordförande
Lars Blad, Härnösand
Eva Melander, Malmö
Astrid Lundevall, Stockholm
Göran Günter, Uppsala

Stramanätverkets stadgar

Protokoll årsmöte 2011
Protokoll årsmöte 2012
Protokoll årsmöte 2013
Protokoll årsmöte 2014
Protokoll årsmöte 2015

 

Övriga mötesanteckningar:
121024 Anteckningar från Stramanätverket
131024 Anteckningar från Stramanätverket
141023 Anteckningar från Stramanätverket

 

Övrig formalia:
Registreringsbevis för varumärke.pdf
Skatteverket.pdf
Bekräftelse angående ändring varumärke.pdf
Strama:s remissvar på "Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.
Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan."


 

 


Senast ändrad: 2015-05-26